Jump to content

ឃុំរកា (កណ្តាលស្ទឹង)

ពីវិគីភីឌា

មានភូមិចំនួន ០៧ គឺ

១.ភូមិបឹង ៖ មានផ្ទៃដីចំនួន ១០៤ ហិចតា មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន ១០១១នាក់ ស្រី ៤៩០ នាក់។

២.ភូមិរកា ៖ មានផ្ទៃដីចំនួន ១៣៦ ហិចតា មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន ១១៣២ នាក់ ស្រី ៥៤៨ នាក់ ។

៣.ភូមិចេក ៖ មានផ្ទៃដីចំនួន ៧៦ ហិចតា មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន ២៩៥ នាក់ ស្រី ១៦១ នាក់ ។

៤.ភូមិស្វាយ ៖ មានផ្ទៃដីចំនួន ៧៥ ហិចតា មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន ៥៧០ នាក់ ស្រី ៣១២ នាក់ ។

៥.ភូមិរុន ៖ មានផ្ទៃដីចំនួន ៥៦ ហិចតា មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន ២២៩ នាក់ ស្រី ១២០ នាក់ ។

៦.ភូមិក្រូច ៖ មានផ្ទៃដីចំនួន ៥៥ ហិចតា មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន ៥៤៣ នាក់ ស្រី ២៨៦ នាក់ ។

៧.ភូមិត្រាញ់ ៖ មានផ្ទៃដីចំនួន ៨០,៣៤ ហិចតា មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន ៤៧៧ នាក់ ស្រី ២៤៧ ។

សរុបរួមគឺផ្ទៃដីសរុបមានចំនួន ៥៨២,៣៤ហិចតា និងប្រជាជនសរុបមានចំនួន ៤២៥៧នាក់ ស្រី ២១៦៤នាក់។

បញ្ជាក់៖ យោងស្ថិតិប្រជាជនឆ្នាំ២០២២