ឃុំល្អាង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំល្អាង (អង់គ្លេស L'ang Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត មាន ០៤ភូមិ

ឃុំល្អាង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០៥១០០ ភូមិត្រពាំងសេះ Trapeang Seh Village
០៧០៥១០០ ភូមិបើន Baeun Village
០៧០៥១០០ ភូមិដំណាក់អំពិល Damnak Ampil Village
០៧០៥១០០ ភូមិល្អាង L'ang Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំល្អាង

ឃុំល្អាង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំមានរិទ្ធិ ឃុំអង្គរមាស ស្រុកដងទង់ ស្រុកកំពត ឃុំស្រែជាខាងជើង ស្រុកដងទង់ ស្រុកឈូក