ឃុំសំពៅពូន

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសំពៅពូន (អង់គ្លេស: Sampeou Poun Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ១១ភូមិ

ឃុំសំពៅពូន
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស ផ្សេងៗ
០៨០៤១២០១ ភូមិក្បាលកោះទៀវ Kbal Koh Teav Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Kbal Koh Teav
០៨០៤១២០២ ភូមិកោះទៀវ ក Koh Teav kor Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Koh Teav kar
០៨០៤១២០៣ ភូមិកោះទៀវ ខ Koh Teav Khor Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Koh Teav Khar
០៨០៤១២០៤ ភូមិខ្ពប Khpop Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Khpap
០៨០៤១២០៥ ភូមិកំពង់ថ្កុល Kampong Thkol Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Kampong Thkol
០៨០៤១២០៦ ភូមិកប៉ាល់គឿង Kapal Koeung Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Kapal koeurng
០៨០៤១២០៧ ភូមិព្រែកស៊ឹង Prek Sung Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Prek Sung
០៨០៤១២០៨ ភូមិជ្រៃធំ Chrey Thom Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Chrey Thom
០៨០៤១២០៩ ភូមិព្រែកស្បូវ Prek Sbov Village សុំកែអក្សរឡាតាំង Prek Sbov
០៨០៤១២១០ ភូមិព្រែកគង់ Preaek Kong Village បំបែកចេញពីភូមិកោះទៀវ ក
០៨០៤១២១១ ភូមិព្រែកសែម Preaek Saem Village បំបែកចេញពីភូមិខ្ពប


ព្រំប្រទល់នៃឃុំសំពៅពូន

ឃុំសំពៅពូន ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ទន្លេបាសាក់(ឃុំឈើខ្មៅ ឃុំព្រែកជ្រៃ ស្រុកកោះធំ) ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ កម្ពុជាក្រោម(យួន) ឃុំព្រែកស្តី ស្រុកកោះធំ

រដ្ឋបាលឃុំសំពៅពូនចាស់[កែប្រែ]

ឃុំសំពៅពូនជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំសំពៅពូននេះមាន ភូមិ៖

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08041201 ក្បាលកោះទៀវ Kbal Kaoh Tiev
08041202 កោះទៀវ ក Kaoh Tiev Ka
08041203 កោះទៀវ ខ Kaoh Tiev Kha
08041204 ខ្ពប Khpob
08041205 កំពង់ថ្កុល Kampong Thkol
08041206 កប៉ាល់គ្រឿង Kapal Koeang
08041207 ព្រែកស៊ឹង Preaek Sueng
08041208 ជ្រៃធំ Chrey Thum
08041209 ព្រែកស្បូវ Preaek Sbov

មើលផងដែរ[កែប្រែ]