ឃុំសំពៅពូន

ពីវិគីភីឌា

ក្រុងសំពៅពូន (អង់គ្លេស: Sampeou Poun Municipality) ស្តិតនៅ ខេត្តកណ្ដាល[១]​ មាន​ ៥សង្កាត់​ និង​៥៣ភូមិ។

ក្រុងសំពៅពូន
លេខកូដ សង្កាត់ ឈ្មោះសង្កាត់ជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
០៨១២០១ ឈើខ្មៅ Chheu Khmau ១១
០៨១២០២ ព្រែកជ្រៃ Preaek Chrey
០៨១២០៣ ព្រែកស្ដី Preaek Sdei ១៥
០៨១២០៤ ជ្រោយតាកែវ Chrouy Ta Kaev
០៨១២០៥ សំពៅពូន Sampov Pun ១១
ចំនួនភូមិសរុប ៥៣មើលផងដែរ[កែប្រែ]

  1. (ជាkm) ខេត្តកណ្ដាល, ១៩ ខែឧសភា ២០២៤, https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9B&oldid=307655, បានយកមក 2024-05-26