ឃុំស្ទឹងឆាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្ទឹងឆាយ ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ មានរដ្ឋបាល ៤ភូមិចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៨០៤០៤០១ ភូមិគីរីវន្ដ Kirivoan
១៨០៤០៤០២ ភូមិអូរតាហយ Ou Ta Hoay
១៨០៤០៤០៣ ភូមិស្ទឹងឆាយជើង Stueng Chhay Cheung
១៨០៤០៤០៤ ភូមិស្ទឹងឆាយត្បូង Stueng Chhay Tbong
  • តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ