ឃុំអន្លង់រាប

ពីវិគីភីឌា

មានភូមិ កណ្តាល ក្រាំងរងៀង ចំការជ្រៃខាងជើង ចំការជ្រៃខាងត្បូង ដីក្រហម

ស្ថិតិគ្រូសិស្សក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២៣[កែប្រែ]

ក្នុងឆ្នាំ២០២៣មានគ្រូ

ក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន ៥នាក់ស្រី ២នាក់

1 លោក យ៉ានប៊ុនធឿន ភេទប្រុស ជា នាយកសាលា

2 លោកស្រី សុខ ពេញ ភេទ ស្រី ជា លេខា

3 លោក ហែម វណ្ណា ភេទ ប្រុស ជា គ្រូបង្រៀន

4 លោក ស៊ិន ប៉េងស៊ា ភេទ ប្រុស ជាគ្រូបង្រៀន

5 លោកស្រី សេង ចន្ថា ភេទស្រី ជាគ្រូបង្រៀន

គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ១២នាក់ ស្រី ៩ នាក់

1 លោក សុខ ចន្ទី ភេទ ប្រុស

2 លោក សឿង សុផាត ភេទប្រុស

3 កញ្ញា សុខ ទីណា ភេទ ស្រី

4 លោកស្រី ហេង សុខនាង ភេទ ស្រី

5 កញ្ញា ស៊ីម រ័តនា ភេទ ស្រី

6 លោក អាន ចិត្តទី ភេទ ប្រុស

7 លោក សម័យ រស្មី ភេទ ប្រុស

8 កញ្ញា ធី ណារី ភេទ ស្រី

9 កញ្ញា សំ ទូច ភេទ ស្រី

10 លោក ឳ ស៊ីម៉េង ភេទប្រុស

11 កញ្ញា រ៉ាត់ ស្រីចិ ភេទ ស្រី

12 កញ្ញា វៀច ចន្នី ភេេទ ស្រី

គ្រូក្រវខ័ណ្ឌ ៥ នាក់ ស្រី ២ នាក់

គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យា ១២ នាក់ ស្រី ៧ នាក់

សរុបរួម ១៧ នាក់ ស្រី ៩ នាក់

ចំនួនសិស្ស

បឋម ៥៧០ នាក់ ស្រី ២៧៦ នាក់
មតេយ្យ ៣៦ នាក់ ស្រី ២៧ នាក់

សរុបរួម ៦០៦ នាក់ ស្រី ៣០៣ នាក់

     ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣
        នាយកសាលា
         យ៉ានប៊ុនធឿន

ប្រវត្តិសាលាបឋមសិក្សាអន្លង់រាប(២០២៣)[កែប្រែ]

បឋមសិក្សាអន្លង់រាប ស្ថិតនៅភូមិចំការជ្រៃខាងត្បូងឃុំអន្លង់រាបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់

ប្រវត្តិសាលាបឋមសិក្សាអន្លង់រាប

ចក្ខុវិស័យ   

          អភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងចំណវធ្វើមានគុណធម៏ប្រកបដោយគុណភាពល្អប្រសើរ។

      កុមារទាំងអស់គ្នាអស់ត្រូវ ÷ 

1.   រៀបទទួលបានសេវាអប់រំគ្រប់គ្នា

2.   សិក្សាប្រកបដោយ សមធម៏ និងគុណធម៏

3.   មានចំណេះដឹងប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព

4.   រស់នៅមានសីលធម៏ល្អនិងមានស្មារតីក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៏សង្គម                  

បេសកម្ម

1.   រៀបចំគ្រប់គ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលបានច្បាស់លាស់

2.   រិះរកវិធីសាស្រ្តថ្មី ពង្រឹងសមត្ថភាព គ្រូក្នុងការអប់រំសិស្ស

3.   អនុវត្តន៏កម្មវិធីសិក្សាកុមារមេត្រីឲ្យសម្រេចទិសដៅអប់រំទាំងអស់គ្នាសំរាប់ការអប់រំ

   អនុវត្ត គោលនយោបាយ លិខិតបទដ្ឋានរបស់ក្រសួងអប់រំ និងរដ្ឋាភិបាល។

   ដឹកនាំគ្រប់គ្រងសាលារៀនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីកែប្រែក្លាយជាសាលាកុមារមេត្រី។

ប្រវត្តិសាលា

-ទីតាំងសាលា         ៖សាលាបឋមសិក្សាអន្លង់រាប  ស្ថិតនៅភូមិចំការជ្រៃខាងត្បូង   ឃុំអន្លង់រាប  ស្រុកវាលវែង  ខេត្តពោធិ៍សាត់

-កំណកំណើតសាលា ៖ ឆ្នាំ ១៩៩៧ ឈ្មោះជាផ្លូវការ ( ពីមុន ) សាលាបឋមសិក្សាចំការជ្រៃ

                          បង្កើតឡើងដោយ  ៖ កម្មវិធីសិលា

-ប្រវត្តិបន្ទាប់៖ ឆ្នាំ2018 បានសាងសង់អាគារឈើ2ខ្នង3បន្ទប់។

ចក្ខុវិស័យ   

            អភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងចំណវធ្វើមានគុណធម៏ប្រកបដោយគុណភាពល្អប្រសើរ។

        កុមារទាំងអស់គ្នាអស់ត្រូវ ÷  

1. រៀបទទួលបានសេវាអប់រំគ្រប់គ្នា

2. សិក្សាប្រកបដោយ សមធម៏ និងគុណធម៏

3. មានចំណេះដឹងប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព

4. រស់នៅមានសីលធម៏ល្អនិងមានស្មារតីក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៏សង្គម                   

បេសកម្ម

1. រៀបចំគ្រប់គ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលបានច្បាស់លាស់

2. រិះរកវិធីសាស្រ្តថ្មី ពង្រឹងសមត្ថភាព គ្រូក្នុងការអប់រំសិស្ស

3. អនុវត្តន៏កម្មវិធីសិក្សាកុមារមេត្រីឲ្យសម្រេចទិសដៅអប់រំទាំងអស់គ្នាសំរាប់ការអប់រំ

    អនុវត្ត គោលនយោបាយ លិខិតបទដ្ឋានរបស់ក្រសួងអប់រំ និងរដ្ឋាភិបាល។      ដឹកនាំគ្រប់គ្រងសាលារៀនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីកែប្រែក្លាយជាសាលាកុមារមេត្រី។ ប្រវត្តិសាលា     1.3 ប្រវត្តិរបស់សាលាៈ    សាលាបឋមសិក្សាអន្លង់រាប ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការជ្រៃខាងត្បូង ឃុំអន្លង់រាប ស្រុក វាលវែង ខេត្តពោធិសាត់    មានចម្ងាយផ្លូវ ១២ គីឡុម៉ែត្រពីទី រួមស្រុក និង១២៣គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តនិងមានផ្ទៃដី  23863 ម៉ែត្រការេ។    សាលានេះសងឡើងដោយមូលនិធិរដ្ឋាភបាលមានអាគាមួយខ្នង៥បន្ទប់ធ្វើអំពីថ្មប្រកក្បឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣ ។ ប្រជាជននៅក្នុងផែនទីសិក្សារបស់សាលាមាន៣ភូមិ ១ ភូមិចំការជ្រៃខាងត្បូង ២ភូមិចំការជ្រៃខាងជើង ៣ភូមិក្រាំងរងៀង  ចំនួនគ្រួសារសរុប 285..គ្រួសារ  ទទួលសិស្សចូលរៀនសរុប…606…ស្រី..03 នាក់ មានគ្រូ ក្របខណ្ឌ ចំនួន ៥…នាក់ ស្រី 2 នាក់ គ្រូកិច្ចសន្យា 12 នាក់ ស្រី 7 នាក់ ថ្នាក់ បឋម ១4 ថ្នាក់ ថ្នាក់មតេយ្យ ២ ថ្នាក់  និងបុគ្គលិកសរុប 17 នាក់ ស្រី9នាក់។     ដោយមានការគាំទ្រពីថ្នាក់មន្ទីរ ការិយាល័យអប់រំស្រុក សាលារៀនធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរអង្គការដៃគូ ជាតិ អន្តរជាតិ  គណកម្មការទ្រទ្រង់សាលា  និងមាតាបិតាសិស្សរៀបចំអភិឌ្ឍន៏បណ្តើរៗដែលមានសកម្មភាពដូចខាងក្រោម÷  ឆ្នាំ២០០៤ជីកស្រះទឺកមានទំហំ  20 m  x 25 m x 3m ឧបត្ថម្ភពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនន៏ឃុំ។  ឆ្នាំ ២០១០ អង្កការ COCD បានឧបត្ថម្ភ អណ្តូងស្នប់ មានទឹកប្រាក់ 1800$  ឆ្នាំ២០១១អង្កការ COCD បានសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ១ មាន២ខ្នងថែមទៀត។  ឆ្នាំ២០១១នេះដែរបានធ្វើខ្លោងទ្វានិងរបងលួសបន្លាព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង765 ម៉ែត្រ ចំណាយអស់ប្រាក់ 41108000រៀល និងថវិកាបដិភាគចំនួន1០0000រៀល ពីសាលារៀន ឧបត្ថម្ភគម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ឃុំ ។  អង្ករកា SCN ឧបត្ថម្ភស៊ីទែនទឹក និងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទុយោទឹកសម្រាប់ប្រើការក្នុងសាលា ទឹកប្រាក់ 1800 $  អង្គរការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានផ្តល់ជាស្បៀងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹក ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១២មក។

 នៅឆ្នាំ ២០១៦អង្ករការទឹកភ្លៀងកម្ពុជាឧបត្ថម្ភអាងស្តុបទឹកចំណុះ 20ម៉ែត្រគួប ក្នុងគម្រោងស្បៀងអាហារពិភពលោក។

 នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះដែរបានសង់ខ្យូសមួយកន្លែងនិងជួសជល់របងជួរខាងមុខដោយមានផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើផ្លូវជាតិ លេខ 55 ឡើងវិញនិងមានការសាងសង់អាគារថ្ម ១ខ្នង មាន៥ បន្ទប់ របស់អនុវិទ្យាល័យពីគម្រោង នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុង ២០១៩ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ដោយមានការសហការរវាង គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ បានចាក់សាបទីធ្លាមុខថ្នាក់រៀនដើម្បីឱ្យកុមារបានរត់លេង។ នៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២  សាលារៀនបានធ្វើរូបសំណាក់ សម្តេចព្រះរាជសង្ឃរាជ ជួន ណាត ក្រោមការឧបត្ថម្ភពី លោក ខឹម សោភ័ណ្ឌ ចំណាយទឹកប្រាក់ ចំនួន ១៦០០$។ នៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២  សាលារៀនបានធ្វើរូបសំណាក់ លោកតា ក្រមង៉ុយ ក្រោមការឧបត្ថម្ភពី លោក ហោ ប្រុស និង លោកស្រី ជាម សូដានី ចំណាយទឹកប្រាក់ ចំនួន ១៤៦០$ នៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២  សាលារៀនបានធ្វើរូបសំណាក់ ព្រះពុទ្ធរូប១អង្គ ក្រោមការឧបត្ថម្ភពី លោក យក់ ហៃចំណាយទឹកប្រាក់ ចំនួន ១000$ នៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២  សាលារៀនបានធ្វើបំពាក់ ភ្លើងសូឡាចំនួន ៤ បង្គោល ក្រោមការឧបត្ថម្ភពី លោក ខឹម សោភ័ណ្ឌចំ ណាយទឹកប្រាក់ ចំនួន ២៦០$  នៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣  សាលារៀន បានសាងសង់ រោងដោល ១ ខ្នង ១ បន្ទប់ ក្រោមការឧបត្ថម្ភពី លោក ខឹម សោភ័ណ្ឌ ចំណាយទឹកប្រាក់ ចំនួន 2600    នៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣  សាលារៀន បានសាងសង់ ក្លោងទ្វា ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ ក្រសួងអប់រំ ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងនេះដែរអាជ្ញាធរ សហគមន៏រួមជាមួយសាលារៀនបានកែលំអរ បរិស្ថាន ចាក់ដីទីធ្លានិងលើកផ្លូវចូលសាលា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាអន្លង់រាប បានទទួល និងសាងសង់អគារសិក្សា ១ ខ្នង ៣ បន្ទប់ ក្រោមការ ឧបត្ថមពី ក្រុមហ៊ុន WG foundation តាមរយៈ

   លោក ជា ងួនវ៉ាង 
   លោក ឃិន វូ មេភូមិដីក្រហម
   លោក ប្រុស លាភ អាជីវករឃុំ អន្លង់រាប

ស្ថានភាពទូទៅ • ការលំហូរសិស្សពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើងជាបន្តរបន្ទាប់ដោយមានការយល់ដឹងពីសេវាអប់រំនិងសារសំខាន់នៃការសិក្សារបស់ប្រជាជនភាគច្រើនបានបញ្ជូនកូនឧិ្យមករៀនជាប្រចាំ។ • ប្រជាជនភាគច្រើនពង្រីកភូមិថ្មី នៅតំបន់ភ្នំឆ្ងាយពីសាលារៀនហើយជាកសិករក្រីក្រដែលមានមុខរបរធ្វើចំការដាំដំណាំ ។ ដំណាំរដូវ  (ពោត   សណ្តែកដំឡូងមី ល្ង……….) • ដំណាំយុទ្ធសាស្រ្ត ស្វាយ ក្រូច ម្រេច កៅស៊ូ……………….

ស្ថិតិ គ្រូ សិស្សនិងស្ថិតិប្រជាជនតាមតំបន់គ្របដណ្តប់របស់សាលារៀន[កែប្រែ]