ឃ្វីន (ក្រុមតន្ត្រី)

ពីវិគីភីឌា
Queen
Top: Brian May, Freddie Mercury Bottom: John Deacon, Roger Taylor
ព័ត៌មានផ្ទៃខាងក្រោយ
ដើមកំណើតLondon, England
ប្រភេទRock
ឆ្នាំសកម្ម1970–present
ស្លាកតន្ត្រី
អំពើដែលជាប់ទាក់ទង
គេហទំព័រqueenonline.com
សមាជិក
អតីតសមាជិក

ក្រុមចម្រៀង គ្វីន(Queen) គឺជាក្រុមតន្ដ្រីរ៉កបុរស(rock) នៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងកំឡុងឆ្នាំ១៩៧១ ដោយភាពរឹងប៉ឹងនិង​ការ​ឆ្នៃ​

ប្រឌិត​​​ខ្ពស់នៃលោកហ្វ្រេតឌី មើស៊ូរី (Freddie Mercury)ជាអ្នកលេងព្យាណូ (piano) លោកប្រេន មេយ (Brian May)អ្នកលេងហ្គីតា (guitar)

លោកចន ដេខូន (John Deacon) អ្នកលេងហ្គីតាបាស (bass guitar) និង​លោក​រ៉យជើ ថាយឡូ (Roger Taylor) ជាអ្នកវាយស្គរ (drums)។

ភាពជឿនលឿននិងរីចម្រើនយ៉ាងរហ័សរបស់ក្រុមចម្រៀង គ្វីន(Queen)គឺដោយសារតែមានការរីចម្រើនផ្នែតតន្ដ្រីរ៉ក(rock)របស់ពួកគេ

បន្ទាប់មកក្រុមនេះបានមាន​ការរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងៗ​រហូតក្លាយជា​ក្រុម​​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ។ បន្ទាប់មកវិទ្យុការងារមិត្តភាព (radio-friendly works) បានដាក់បញ្ចូល

ការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនិង ស្ទីល​ផ្លែកទៅក្នុងតន្ដ្រី​របស់​​ពួក​គេ។ មុនពេលចូលរួមក្រុម គ្វីន(Queen) លោកប្រេន មេយ (Brian May)​ និង រ៉យជើ ថាយឡូ (Roger Taylor)​

បាន​លេង​ក្រុមជាមួយគ្នាដែលមានឈ្មោះថាស្មាល (Smile)។ មានអ្នក​លេង​ហ្គីតា​បាសធីម ស្ថាហ្វ ហ្វេល (Tim Staffell)​និងលោក​

ហ្វ្រេតឌី មើស៊ូរី (Freddie Mercury)បានក្លាយជាអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុមស្មាល (Smile)ហើយបានជួយពួកគេ​មាន​ការ​បង្កើតថ្មី​យ៉ាង​

ល្អនឹងរបៀននៃការសន្សំសច្ចៃបន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់ ធីម ស្ថាហ្វ ហ្វេល (Tim Staffell)នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧០។ ហ្វ្រេតឌី មើស៊ូរី

(Freddie Mercury)បានចូលក្រុមក្នុងពេលយ៉ាងឆាប់ បន្ទាប់ពីនោះ គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរក្រុមទៅជា គ្វីន(Queen) ហើយបានយល់ព្រមនូវ​

ការ​ឲ្យ លោកចន ដេខូន (John Deacon) ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកចម្រៀងដំបូងជាក្នុង អត្ថបទចម្រៀង​អ៊ីផូនីមុស ឌីប៊ូត

(eponymous debut) របស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣។ គ្វីន(Queen)បានមានការសប្បាយរីករាយជាមួយជោកជ័យ​របស់ពួកគេ​នៅចក្រភព​

អង់គ្លេស​ជាមួយនឹងការសម្ដែងលើកដំបូងនិងការសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថបទចម្រៀង គ្វីនពី (Queen II) ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤, តែវាគឺបានចេញផ្សាយ​

អត្ថបទចម្រៀងស៊ើត ហាត អាថាក់ (Sheer Heart Attack) ក្នុង ឆ្នាំ១៩៧៤ និងអត្ថបទចម្រៀងអឺក ណៃ អែត ឌឹក អូផេរ៉ា

(A Night at the Opera)ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ដែលធ្វើឲ្យក្រុមទទួលជោកជ័យជាអន្តរជាតិ។ បន្ទាប់មកភាពល្បីល្បាញរបស់ [[បូហេមែន

រ៉ាសូឌី]] (Bohemian Rhapsody) ដែលឈរចំណាត់ថ្នាក់អ្នកចម្រៀងលេខ១នៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយវាបានជាប់កំណត់់​ត្រាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់​

លេខមួយនៅ៧០តំបន់ ហើយបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមនូវតំណែងកំពូលតារាងទាំងដប់នៃយូអេស ប៊ីលបត ហត ១០០ (US Billboard Hot

100) អត្ថបទចម្រៀងរបស់ពួកគេ នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៧ដែលមានឈ្មោះថាញូ អប ឌឹក វើល (News of the World) មានការជួយគាំទ្រគ្នា

ទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងបទចម្រៀងរ៉ក(rock)ដែលល្បីល្បាញគឺវី វីល រ៉ក យូ(We Will Rock You)និង វីអា ឌឹកឆែម ពាន

(We Are the Champions) ក្នុងរយៈពេលក៏ខ្លី។ នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨០គ្វីន(Queen) គឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមចម្រៀងរ៉កស្តេដៀម

(rock stadium) ដ៏ល្បីនៅទូទាំងពិភពលោក​ហើយនឹងការសម្ដែងរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ១៩៨៥លីវ អីដ(Live Aid) គឺចាត់ទុកជាផ្នែក​

សំខាន់​ក្នុងប្រវត្តិតន្ដ្រីរ៉ក(rock) ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១។លោកហ្វ្រេតឌី មើស៊ូរី (Freddie Mercury)បានស្លាប់ដោយជំម្ងឺរលាកទងសួត

ព្រោះតែជម្ម្ងឺអេដស៍ ហើយ លោកចន ដេខូន (John Deacon)បានលាឈប់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។ តាំពីពេលមកលោកប្រេន មេយ

(Brian May) និងលោករ៉យជើ ថាយឡូ (Roger Taylor) បានសម្ដែងជាមួយគ្នាយូៗម្ដងដែលបានដាក់ឲ្យមានការសហការជាមួយ

ភូល រ៉យជើ (Paul Rodgers) ក្រោមឈ្មោះថា គ្វីន(Queen) + ភូល រ៉យជើ (Paul Rodgers)ហើយបាន បញ្ចប់នៅមិថុនា​ឆ្នាំ​២០០៩។

ហើយក្រុមទាំងមូលបានចេញផ្សាយទាំងអស់១៨ អត្ថបទចម្រៀងមួយគឺជាអត្ថបទចម្រៀ​ង​ម្នាក់ឯង ហើយដប់ទៀតឋជាឌីវីឌី DVDs​ហើយការកំណត់

ការលក់អត្ថបទចម្រៀងជាទូទៅរបស់ពួកគេគឺចាប់ពី​១៥០លាន​ទៅ៣០០លានអត្ថបទចម្រៀងធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយតារាចម្រៀងដែលលក់អត្ថបទចម្រៀង​

ដាច់ជាងគេចំណាត់ថ្នាក់លេខ១លើពិភពលោក (best-selling music artists) ពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់លែវធែម អាឈីវេមិន (Lifetime Achievement)

Award ពីឧស្សាហកម្មផលិតចម្រៀងប្រទេសអង់គ្លេស the British Phonographic Industry ក្នុងឆ្នាំ 1990ហើយបានឧទិសនាមចូល​ក្នុង​

សាលចម្រៀងរ៉កនិងរ៉ូលដ៏ល្បីល្បាញ (Rock and Roll Hall of Fame) ក្នុងឆ្នាំ២០០១។