ចាត់ (រូបិយប័ណ្ណ)

ពីវិគីភីឌា
1,000 ចាត់ (ឆ្នាំ 2004)

ចាត់ ( ភូមា : ကျပ် ) គឺជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ។[១]លុយ​ដែល​ប្រើ​ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ហៅ​ថា​លុយរួចក៏ហៅផងដែរថាប្រាក់។ លុយបានមកពីពាក្យឥណ្ឌាសម្រាប់កាក់។ ពាក្យជាលេខដែលប្រើដើម្បីគណនាចំនួននេះគឺ "គីយ៉ាត" វា​ជា​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ដែល​ប្រើ​រហូត​ដល់​ទៅ 100 kyats ក្នុង​មួយ​kyat។ ឯកតារាប់តូចបំផុតគឺ " ចាន" ។ រូបិយប័ណ្ណតូចបំផុតគឺកាក់មួយ។ ក្រដាសប្រាក់ធំជាងគេមានតម្លៃ ១០,០០០ គីត[២]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសារព័ត៌មានវីគីភីឌាភាសាអង់គ្លេស
  2. ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសារព័ត៌មានវីគីភីឌាភាសាមីយ៉ាន់ម៉ា