ចាយនី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ចាយនី
샤이니
Shinee
(Marie Claire Korea) We, SHINee - Video 46s.jpg
Background information
Genres K-Pop
ឆ្នាំសកម្ម 2008-បង្ហាញ
Labels SM Entertainmient

ចាយនី (អង់គ្លេសShinee) (កូរ៉េ샤이니 ក្រុមតន្ត្រី K-Pop របស់កូរ៉េខាងត្បូង