សាយនី (ក្រុមតន្រ្តី)

ពីវិគីភីឌា
ឆាយនី
샤이니
Shinee
ព័ត៌មានផ្ទៃខាងក្រោយ
ប្រភេទK-Pop
ឆ្នាំសកម្ម2008-បង្ហាញ
ស្លាកតន្ត្រីSM Entertainmient

ឆាយនី (អង់គ្លេស: Shinee កូរ៉េ: 샤이니) គឺជាក្រុមតន្ត្រី K-Pop របស់កូរ៉េខាងត្បូង