ចាស្ទីន ពីពេ្រ

ដោយវិគីភីឌា
ចាស្ទីន ពីពេ្រ
ចាស្ទីន
ចាស្ទីន
ពត៌មានសំខាន់ៗ
ឈ្មោះពីកំនើត ចាស្ទីន ពីពេ្រ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត 1 ខែមីនា ១៩៩៤
ទីកន្លែងកំនើត ប្រទេសកាណាដា
សញ្ជាតិ Flag of Canada.svg កាណាដា
វិជ្ជាជីវៈ តន្ត្រីករ
គ្រឿងភ្លេង ព្យាណូ, ហ្គីតា
ឆ្នាំប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ២០០៨-

ចាស្ទីន ពីពេ្រគឺតារាចម្រៀងមួយ។