ចាស្ទីន ពីពេ្រ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ចាស្ទីន ពីពេ្រ
ចាស្ទីន
ចាស្ទីន
ពត៌មានសំខាន់ៗ
ឈ្មោះពីកំនើតចាស្ទីន ពីពេ្រ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត1 ខែមីនា ១៩៩៤
ទីកន្លែងកំនើតប្រទេសកាណាដា
សញ្ជាតិFlag of Canada.svg កាណាដា
វិជ្ជាជីវៈតន្ត្រីករ
គ្រឿងភ្លេងព្យាណូ, ហ្គីតា
ឆ្នាំប្រកបវិជ្ជាជីវៈ២០០៨-

ចាស្ទីន ពីពេ្រគឺតារាចម្រៀងមួយ។