ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៏ពត៌មាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការរាយការគឺជាការរកពត៌មានដែលមានរូបភាពនិងភាស់តាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិនៃពត៌មាននោះមកពិនិត្យរូចធ្វើការរាយការ។ ហើយការរាយការនេះគឺមានតាមរយៈកាសែត ទស្សនាវដ្ដីព្រមទាំងមានការរាយការមួយចំនួនតាមរយៈប្រពន្ធ័អិនធើណេតជាដើម។

ការបង្កើតភាពយន្ដ[កែប្រែ]

ការបង្កើតភាពយន្ដគឺជាដំនើរការនៃការធ្វើភាពយន្ដដែលដឹងអំពីប្រវត្តិនៃរឿងគំនិងឬក៏តាមរយៈ ការសរសេរគំរោងទីតាំកន្លែងថតការកាត់តភាពយន្ដជាការបញ្ជាំងភាពយន្ដឡើងវិញមុនពេលចែកជូនដល់ អ្នកទស្សនានៅពេលដែលទទួលបានជោគជ័យហើយចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទួរទស្សន៏។ ការបង្កើតភាំយន្ដគឺត្រូវយកទីកន្លែងភាគច្រើននៃភពផែនដីដៃមានទេសភាពពិសេសពីកន្លែងនានាមកថតដើម្បីអោយភាពយន្ដមានភាពស្រស់ស្អាត។ ការថតភាពយន្ដយហងថ្ថុ៦េហផឹហ៦រល៦េោនីមួយៗគឺត្រូវចំណាយពេលពី២ខែទៅ៣ខែឬភាពយន្ដខ្លះត្រូវចំនាយរយៈពេលយូរពីព្រោះអត្ថន័យនៃរឿងមានច្រើនត្រូវការថតយូរ។

[[fr:Reportinqoeymxx g]]

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។