ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ទូរទស្សន៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


ទូរទស្សន៍អសនីចុម្ពិត[កែប្រែ]

និបខូដិស. ស្នាមបង្ហាញដានផ្លូវជាវង្វង់ ពទ្ទ័ជុំវិញ​ នៃប្រហោងដិសដែលអាចមាន ជ្រុងច្បាស់លាស់ សំរាប់អ្នកបង្កើតផងដែរ . បរិវេណ ចំពោះដិសទទេដែលមានស្នាមអូស បង្ហាញពីតំបន់ដែលបានសំអាត.

និបខូដិស ជា ស្នាមបង្ហាញ ដានផ្លូវជាវង្វង់ពទ្ទ័ជុំវិញនៃប្រហោងដិស ដែលអាចមានជ្រុងច្បាស់លាស់របស់អ្នកបង្កើតផងដែរ។បរិវេណចំពោះ ដិសទទេដែលមានស្នាមអូស បង្ហាញ ពីតំបន់ដែលបានសំអាត ។ការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់ ម៉ាស៊ីនទូរទស្សន៍ អាចនាំដានរូបព្រាលៗស្មាៗដើម្បីស្វៃងរក ការនាំពន្លឺរូប ចំពោះ ធាតុស៊ីលីញ៉ូមដែល រកឃើញដោយលោក វិលឡូបាយ ស្មិត(Willoughby Smith) នៅក្នុងឆ្នាំ១៨៧៣ ។ការបង្កើតឧបករណ៍សំរាប់ ​​សំអាតដិស រកឃើញដោយលោក ភូលហ្វត័លីប និបខូ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៨៤ 1ជាមួយនិងវត្តុបង្ហាញពន្យលរបស់ លោក ចនលូហ្គីប៉ាដ (John Logie Baird) នៅពេល ដែលបានបង្ហាញនូវការផ្លាស់ប្តូររូបភាព នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩២៦។តាមដែលបានដឹងមានសិស្សសកលវិទ្យាលយ័ អាលឺម៉ង់ម្នាក់អាយុ២៣ឆ្នាំឈ្មោះថា ភូលនិខូ បានស្នើ សុំប្រកាសដាក់ជានិបត្រ័តក្កកម្ម ចំពោះប្រពន្ទ័ អសនីកម្ម ទូរទស្សន៍ ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ១៨៨៤ ទោះបីជាគាត់មិនដែល បង្កើត គំរូការងារ ចំពោះប្រពន្ទ័ ការផ្លាស់ប្តូរ​​ នៃ​ថាដិស​ របស់លោក​​និបខូ ចំពោះរូបភាពល្អកស្លាៗ សំរាប់ទូរទស្សន៍ ​បានក្លាយជា ភាបល្អធម្មតា ​ហើយ​ ក៍មានបន្តការប្រើរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៣៩2 ឧបករណ៍ខនស្តេនថិន​ ផឺស្គីអី បានដាក់​ជាពាក្យសំរាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងអត្តបទមួយ​ ដើម្បីជួបប្រជុំអគ្គីសនី អន្តរជាតិ នៅឯការតាំងពិពរណ៍ពិភពលោកអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីស ខែសីហា ថ្ងៃទី២៥​​ ឆ្នាំ ១៩០០ ​​អត្តបទ ផឺស្គីអី បានពិនិត្យឡើងវិញ មានជាមួយ និង បច្ចេកវិទ្យាអសនីចុម្ពិតសំរាប់សំគាល់ការងាររបស់ លោកនិបខូ ហើយ​និង​​ មានអ្វីជាច្រើនទៀត។3ទោះជាយ៉ាងណាក៍ដោយ​​ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះមិនបានដល់ឆ្នាំ១៩០៧ ដែល មានការអភិវឌ្ឃន៍ ក្នុង​ បច្ចេកវិទ្យារីកចំរើនឡើង ដោយ​លោក លី ដិហ្វរេស​​និងក្នុងចំនោមក្រុម អាធរ័ ខុន ដទៃទៀត​​​​ ដែលជាអ្នកបានធ្វើគំរោងអនុវត្តន៍ ។[4] ការបង្ហាញបំភ្លឺជាលើកដំបូង ចំពោះ ការបញ្ចូនរូប​ គឺមានភាពស្រមោលខ្មៅព្រាល ចំពោះរូបភាព ដោយឧបករណ៍ ហ្វរ័ហ្វិស រិខនូគ និង​​ ឧបករណ៍ អា​ ហ្វូរនៀ នៅទីក្រុងប៉ារីស ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៩ ការប្រើប្រអប់កញ្ចក់វិល សំរាប់ជាអ្នកវិភាគ ​និង​មានស្រមោលព្រាលនៃសំនុំធាតុ សិលិនញ៉ូម៦៤ ធ្វើជាអ្នកទទួលរូប[5]នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩១១ លោកប៉ូរីស រូសិង និងសិស្សរបស់គាត់ លោក វ្លែ​ដិមម៊ែរ​ ស្វូររីខេន ​បានបង្កើតប្រពន្ទ័ទូរទស្សន៍ ដែលប្រើ ម៉ាស៊ីន ស្គរកញ្ចក់ ជាអ្នកវិភាគ ដើម្បីបញ្ចូនរូប ក្នុងសំដីរបស់លោក ស្វូររីខេន​ថា​ "រូបមានភាពគ្រីមគ្រើមព្រាលៗខ្លាំងណាស់ "នៅលើខ្សែរបញ្ចូន "ប្រូន ត្យូប" ( ខាសូដ រ៉េ ត្យូប រឺ ស៊ី អ៊រ ធី) ក្នុងអ្នកទទួល ។ ការផ្លស់ប្តូររូបភាពនៅកន្លែងអ្នកវីភាគ ក៍មិនបានល្អដែរ ពីព្រោះ អ្វីដែលអោយមក មិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេ ហើយ សំនុំ ធាតុសិលិនញ៉ូម គឺមានភាពការពារកំដៅ យ៉ាងខ្លាំង។[6]ទូរទស្សន៍អគ្គីសនី[កែប្រែ]

ក្នុងឆ្នាំ១៩០៨​ អាឡាន អាឆិបូល ខែមផ្លិល ស្វិនតន់ ជា មនុស្សប្រុស របស់សង្គម វីមាន (យ៉ូ ខេ) បានដាក់ជាសាធារណះនូវលិខិតមួយច្បាប់ នៅក្នុងកាសែតជាតិ​វីទ្យាសាស្រ្ត ការសែតមួយនេះ បានពិពរនាណ៍ ពី"ការមើលឃើញរូបដែលបញ្ចូនដោយចរន្តអគ្គីសនីដ៍ឆ្ងាយ "វាអាចបានផលសំរេចបាន ដោយសារ​តែការប្រើ នូវ ឧបករណ៍ ខាសូដ រ៉េ ត្យូប (រឺ "ប្រោន"ត្យូប ពីអ្នកបង្កើតវា បន្ទាប់គឺលោក ខាល ប្រោន ) ទាំងពីរនេះជាគ្រឿងបញ្ចូន និង​ គ្រឿងទទួល​​ [16][17]ការលើកឡើងជាលើកដំបូង

យ៉ាងច្បាស់ ថាចំពោះម៉ូដម៉ាស៊ីនទូរទស្សន៍ មានភាពច្បាស់លាស់ អាច ចែកចាយ​ ទៅលើតំបន់ថ្មីៗទៀត។

​​​​​

គាត់បានបន្ថែមទៅលើការយល់ឃើញរបស់គាត់ នៅក្នុង សន្តរកថាដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងទីក្រុង ឡុនដុន នៅក្នុងឆ្នាំ១៩១១ ហើយជាពេលដែល បានរាយការណ៍ផងដែរ[18]ជាមួយនិងសារពត៌មាន របស់ សង្គម រ៉ូនហ្គិន(Rontgen society ) ។[19][20] នៅក្នុងលិខិត ដាក់ជាសាធារណះជាតិ ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ១៩២៦ លោក ខេមបិល ស្វិនតន់ ផងដែរ ដែលបានធ្វើការប្រកាសន៍ជាលទ្វផល សំរាប់អ្វីទាំងនោះ "ប៉ុន្តែ មិនបានជោគជយ័ចំពោះពិសោធកម្មទាំងស្រុងទេ" គាត់បាន ដឹកនាំ ជាមួយ ជី អំ មិនឆិន និង ជេ ស៊ី អំ ស្តេនតន់(G.M . Minchin និង J.C.M.Stanton) ។ពួកគេបានខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបង្កើតសញ្ញា អគ្គីសនី ដោយមានគំរោងការ ទៅលើរូបភាព តាមរយះចានលោហះធាតុដែលស្រោបដោយជាតិស៊ីលីញ៉ូម ដែលបានកើតមាននៅពេលតែមួយ ដោយមានរន្ធចេញនូវចរន្តអគ្គីសនី[21][22]ការធ្វើពីសោធនកម្មទាំងនេះ ត្រូវបាន ធ្វើមុនខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩១៤​ នៅពេលដែល មិនឆិន បានទទួលមរណះភាព [23] ប៉ុន្តែ ការពីសោធនកម្ម នេះ បានធ្វើឡើងដោយក្រុមពីរផ្សេងទៀត នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៧​ មានលោក មិលឺ(Miller) និង លោក ជេ ដាប់បិលយូ(J.W)។ភាពខុសគ្នា ពី លោក អ៊ី អម អាយ (EMI)[24] និងដោយលោក អេច ឡាម (H.lams)​និង​ លោក អា រ៉ូស(A .roses) មកពី អ៊រ ស៊ី អេ (RCA)[25]

ក្រុមទាំងពីរ បានទទួលជោគជយ័ក្នុងការបញ្ជូនរូបភាព( ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ល្ងទេ)​ រូបភាពដែលបញ្ចូនមកពី ចានលោហះធាតុស្រោបដោយធាតុស៊ីលិញ៉ូម របស់​ឧបករណ៍​ ខេមបិល ស្វិនតន់(Campbell-Swinton)។ទោះបីជា បានធ្វើពិសោធនកម្ម ជាមួយការប្រើនូវបំពុងនាំចរន្តអគ្គីសនី ជាអ្នកទទួល រូបក៍ដោយ ការយល់ឃើញ ចំពោះការប្រើ ឧបករណ៍ មួយជាអ្នកបញ្ចូនគឺមានភាពថ្មីឡើងវីញ ។[26]ដោយមានតាំងពីឆ្នាំ១៩២០ នៅពេលមានទូរទស្សន៍អសនីចុម្ពិត កំពុងបានដាក់បង្ហាញ អ្នកបង្កើតបី បួន ក្រុម​បានកំពុងធ្វើការបែងចែក ទៅលើខ្នាត់រាល់ បំពង់បញ្ចូនចរន្តអគ្គីសនី ទាំងអស់ រួមបញ្ចូលទាំងក្រុម លោក ភិលឡូ ហ្វានស្វស័ (Philo Farnsworth) និង​លោក វ្លែដិមម៊ែ ស្វរ​ រី ខិន (Vladimir Zworykin ) នៅសហរដ្ធអាមេរិកនិងលោក ខាមមេន ទី ហា នី យី នៅប្រទេស Hangary (Kálmán Tihanyi in Hungary).

ទូរទស្សន៍ពណ៌[កែប្រែ]

អត្តបទដើម : ទូរទស្សន៍ពណ៌


ការចាក់ផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍[កែប្រែ]

ពត៌មានខាងមុខ: ខ្សែបណ្តាញ ចំពោះការបង្ហាញទូរទស្សន៍នៅលើប្រទេសជាច្រើន

ការបង្ហាញ[កែប្រែ]

ការធ្វើកម្មវិធី ផ្សព្វផ្សាយ ដោយស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍ ​ ពេលខ្លះ គេហៅថា" បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ" គឺ ជាស្ថានីយន៍ដែលបាន ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ ដើម្បីធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្តាញដែលបាន អនុញ្ញាត្ត តែមួយគត់ នៅក្នុងក្រុមស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍។ជាដំបូង ការចាក់ផ្សាយនៅលើផែនដី គឺមានតែបណ្តាញទួរទស្សន៍មួយប៉ុនោះ ដែលអាចនិង ចែកចាយយ៉ាងទូលាយ ពីព្រោះតែ រយះទទឹងចំងាយផ្សាយមាន ដែនកំនត់( អាយ អ៊ី) [i,e] គឺមានតែចំនួនមួយភាគតូចប៉ុនោះ សំរាប់បណ្តាញដែលបានផ្តល់អោយ នៅក្នុងការផ្សាយ។ នេះជាបទបញ្ជារដ្ធាភិបាលដែលបានដាក់ជាបទដ្ធាន។នោក្នុងសហរដ្ឌអាមេរិក គណះកម្មាធិការទំនាក់ទំនង សហពន្ទ័ អក្សរកាត់ អែហ ស៊ី ស៊ី (FCC)​​ បានអនុញ្ញាតអោយធ្វើការផ្សាយ ពានិជ្ចកម្ម ចាប់ផ្តើមនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៤១ ប៉ុន្តែបានត្រូវការកម្មវិធីផ្សាយដាក់បំរើជាសាធារណះជាចាំបាច់ សំរាប់ស្ថានីយន៍ត្រូវការ អាជ្ញាបណ្ណ័។ ផ្ទុយទៅវីញ ចក្រក្រភពអាមេរិក ជ្រើសយកមាគាមួយផ្សេងទៀត ​អោយបង់ថ្លៃចំពោះអាជ្ញាបណ្ណ័ស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍មួយ​ទៅលើស្ថានីយន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវការដើម្បីដាក់ជាប្រាក់ទុន​​ របស់សហគមន៍ផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេស (BBC)ជាស្ថានីយ៍មួយ បានផ្សាយបំរើជាសាធារណះ ជាផ្នែក របស់សហរដ្ឌអាមេរិក រ៉ូយ៉ាល ឆាតឺ។


ចក្រភពអង់គ្លេស[កែប្រែ]

ការចាក់ផ្សាយទូរទស្សន៍អង់គ្លេសជាលើកដំបូងបានធ្វើដោយប្រពន្ទ័បណ្តាញទូរទស្សន៍ ទៅលើការបញ្ចូនទៅវិទ្យុ​ ប៊ី ប៊ី ស៊ី(BBC)​ ក្នុងខែកញ្ញា​ឆ្នាំ ១៩២៩​ ។​ ប៊ែដ​ ​បានផ្តល់ចំនួនមាន កំនត់មួយ ចំពោះ កម្មវីធីប្រាំថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ​ដោយ​ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៣០ ។។ កាលពីអន្លូងពេលនោះ ​Southampton ដែលបាននៅក្បែរការខុសគ្នា ចំពោះការផ្សាយ​ គឺនៅមុនគេ ត្រូវជា ការសំភាសន៍លើដំនើរការទូរទស្សន៍ ​​​ ថា​ ចំនុចល្បីណាមួយ របស់ អូ ណេល (O'Neil) ជាអ្នកចំរៀងនិង​ជា អ្នកសំដែង មកពី បូហ្វាឡូ​ (Buffalo)។ នៅទីក្រុង ញូញ៉ក់ (New York)[17] នៅខែសីហា ថ្ងៃទី ២២​ ,​ឆ្នំា១៩៣២ ប៊ី ប៊ី​ស៊ី (BBC) បានចាប់ផ្តើមជាមួយ អ្វីៗទាំងនោះជា របស់ផ្ទាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ បំរើ ការប្រើប្រាស់ (Brird) 30 បណ្តាញប្រពន្ទ័ចរន្តផ្សាយ កំពុង បន្តរហូត ដល់ខែកញ្ញា ទី១១ ឆ្នាំ ១៩៣៥ ។នៅខែ វិច្ជិកា ទី២ ឆ្នាំ ១៩៣៦​​ ប៊ីប៊ី ស៊ី (BBC) បានចាប់ផ្តើម ការចែកចាយផ្សាយ ប្រពន្ទ័បំរើ ដោយការឆ្លាស់វេន ផ្សាយរវាង បណ្តាញ ខ្សែ ផ្សាយ ម៉ាខូនី អ៊ីមមិ ​៤០៥​​​ និង​ បណ្តាញខ្សែ ផ្សាយ Baird ២៤០​ ផ្សាយពី វីមាន​ អាឡិចសេនដ្រា ក្នុងទីក្រុងឡុនដុន ។​ ដែលកំពុងតែមានទូរទស្សន៍ ប៊ី​ប៊ីស៊ី(BBC) បំរើការ មកដល់ឥឡូវ គឺ(មានតែប៊ីប៊ីស៊ី មួយនេះ)​នៅលើពិភពលោករកឃើញដំបូងបង្អស់សំរាប់ការផ្សាយជាទូរទស្សន៍ ។រដ្ធាភិបាល​​ លើកការអោយមតិ​ទៅ លើគណះកម្មាធិការមើលការខុសត្រូវយ៉ាងចំណានម្នាក់​​​ ដោយបាន សំរេចចិត្តថា ប្រពន្ទ័ផ្សាយ ម៉ាខូនិ អ៊ីមិ បានផ្តល់រូបល្អជាងគេ ហើយ ប្រពន្ទ័ផ្សាយ បែដ (Baird) គឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះ នៅខែ កុម្ភះ ឆ្នាះ ១៩៣៧​​ ។ទូរទស្សន៍ផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុង ឡន់ដុន គឺ រលកផ្សាយជាមធ្យម បួនម៉ោង ជាប្រចាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៣៦ ដល់១៩៣៩ ។ មាន 12,000 ទៅ15,000 អ្នកទស្សនា។នៅតាមកន្លែងដូចជា ភោជនីយ៍ដ្ធាន រឺ​​ បារ អាចមាន ១០០ អ្នកទស្សនា សំរាប់ ព្រឹត្តិការខ្លីៗ (Dunlap, p 54) . ការកើតមាន ចំពោះសង្រ្គាម លោកលើកទី២ បានបណ្តាលអោយ ការបំរើរបស់ ទូរទស្សន៍ BBC ត្រូវបានផ្អាក់ ជាមួយនិងការគំរៀម កំហែង នៅខែកញ្ញា ទី១​​ ឆ្នាំ ១៩៣៩​​ នៅពាក់កណ្តាលដំនើការ តាមរយះ ( a Mickey Mouse cartoon) វាត្រូវបានបន្ត ឡើងវិញទៀតដោយ វិមាន អាឡិចសេនដ្រូ បន្តាប់ពីបញ្ចប់សង្រ្គាម នៅ ខែមិថុនា ទី៧ ឆ្នាំ ១៩៤៦ បង្ហាញពី រូបថ្លុកដូចគ្នា ។[citation needed] នៅចុងបញ្ចប់ឆ្នាំ១៩៤៧​ មាន 54,000​​ ផ្តល់ជូនអ្នកមើលទូរទស្សន៍ ដោយប្រៀបធៀប ជាមួយនិង​ 44,000 ទូរទស្សន៍ដាក់នៅ សហរដ្ធអាមេរិចនៅឯពេលនោះ [78]

សហរដ្ធអាមេរិច[កែប្រែ]

​ កាលបរិច្ឆេទយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាដំបូងរបស់ការបំរើទូរទស្សន៍ ក្នុងសហរដ្ធអាមេរិច ដែលបានចាប់ផ្តើម នៅខែ កក្តដា ទី២ ឆ្នាំ១៩២៨​ ។គណះកម្មាធិការ លោក ហិដឺរ៉ល រ៉ាឌីអូ បាន ផ្តល់អោយ ស៊ី អែស(C.F Jenkins)ជិនខិន​ ដើម្បីផ្សពផ្សាយផ្សាយ ពីស្ថានីយ៍ពិសោធន៍ W3XK នៅ វេថន ម៉ារីលែន (Weaton Maryland)ជាយក្រុង​ របស់ វ៉ស៊ិនតោន ។​D.C យ៉ាងហោច មាន១៨ខែ ​៤៨ បណ្តាញ មានរូបពណ៌ខ្មៅ ព្រាលៗ​ មកពី ចលនារូប បានផ្សាយ ។ ទោះបីការចាប់ផ្តើម នៅរដូវក្តៅ សំរាប់ឆ្នាំ ១៩២៩ គាត់ដោយជួនដាក់ផ្សាយ ក្នុងកន្លះតោន ។


ឯកសារ:WNBT first TV schedule.jpg
WNBT (later WNBC) schedule for first week of commercial TV programming in the United States, July 1941ទំព័រគំរូ:នៅកំពុងកែប្រែ ទៀត

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ទូរទស្សន៍"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។