ចំនួនសេស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ចំនួនសេស(Odd number)គឺជាចំនួនដែលចែកមិនដាច់នឹង