ឆាលើមភល់ ម៉ាឡាខាំ

ពីវិគីភីឌា
ឆាលើមភល់ ម៉ាឡាខាំ
เฉลิมพล มาลาคำ
ប្រភេទលូកធុង់  • ហ្ម៉ឡាំ
អាជីពអ្នកចំរៀង។
ឧបករណ៍ភ្លេងយំ។
ឆ្នាំសកម្មឆ្នាំ ១៩៩០ - បច្ចុប្បន្ន។
ស្លាកតន្ត្រីTopline Diamond

ឆាលើមភល់ ម៉ាឡាខាំ (ថៃ: เฉลิมพล มาลาคำ) គឺជាតារាចម្រៀងប្រុសថៃ។ កើតនៅថ្ងៃទី ១០ តុលា ១៩៦២ ចូលក្នុងឧស្សាហកម្មនេះតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩០ ។