ឆ្នាំ​ ១៩២១

ពីវិគីភីឌា

ព្រឹត្តិការណ៍[កែប្រែ]

ថ្ងៃខួបកំណើត[កែប្រែ]

ថ្ងៃ​មរណភាព[កែប្រែ]

រង្វាន់ណូបែល[កែប្រែ]