ជនភៀសខ្លួន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Villagers fleeing the village of Kibati during the 2008 Nord-Kivu conflict in the Democratic Republic of the Congo.

ជនភៀសខ្លួន (អង់គ្លេសRefugee) គឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសដើមកំណើត ឬលំនៅដ្ឋានរបស់ខ្លន ដោយសារតែពួកគេទទួលរង (ឬការភ័យខ្លាច) ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ លើមូលហេតុពូជសាសន៍ សាសនា, សញ្ជាតិ, ទស្សនៈនយោបាយ ឬព្រោះដោយសារពួកគេជាសមាជិកនៃ "ក្រុមសង្គមមួយ' social group' ដែលងាយរងគ្រោះពីអំពើធ្វើទុកបុកម្នេញ ឬដោយសារតែពួកគេត្រូវភៀសខ្លួនរត់ចេញពីសង្គ្រាម ។ ជនប្រភេទនេះ អាចត្រូវបានគេហៅថាជា "អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន' (asylum seeker) ខណៈពេលរហូតដល់មានការទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋដែលជាទីប្រទេសដែលពួកគេបានធ្វើពាក្យស្នើសុំ។ [១]


កំណត់សម្គាល់[កែប្រែ]

 1. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 • Refugee number statistics taken from 'Refugee', Encyclopædia Britannica CD Edition 2004.
 • Peter Fell and Debra Hayes, "What are they doing here? A critical guide to asylum and immigration." Venture Press 2007.
 • Matthew J. Gibney, "The Ethics and Politics of Asylum: Liberal Democracy and the Response to Refugees," Cambridge University Press 2004
 • Tony Waters, Bureaucatizing the Good Samaritan, Westview Press, 2001.

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

Andy Lamey talks about the refugee crisis on Bookbits radio.
 • Refugee protection: A Guide to International Refugee Law UN HCR, Inter-Parliamentary Union, 2001
 • Alexander Betts Protection by Persuasion: International Cooperation in the Refugee Regime, Ithaca: Cornell University Press, 2009
 • Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam The refugee in international law, Oxford: Oxford University Press, 2007
 • Matthew J. Gibney, "The Ethics and Politics of Asylum: Liberal Democracy and the Response to Refugees," Cambridge University Press 2004
 • Alexander Betts Forced Migration and Global Politics, London: Wiley-Blackwell, 2009
 • James Milner The Politics of Asylum in Africa, London: Palgrave MacMillan, 2009
 • James C. Hathaway The rights of refugees under international law, Cambridge: Cambridge University Press, 2005
 • Christina Boswell The ethics of refugee policy, Aldershot: Ashgate, 2005
 • Jane McAdam Complementary Protection, Oxford: Oxford University Press, 2007
 • Sarah Kenyon Lischer, Dangerous Sanctuaries, Ithaca: Cornell University Press, 2008
 • Susan F. Martin The uprooted - improving humanitarian responses to forced migration, Lanham, MD: Lexington Books, 2005
 • Stephen John Stedman & Fred Tanner (ed.) Refugee manipulation - war, politics, and the abuse of human suffering, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2003
 • Arthur C. Helton The price of indifference - refugees and humanitarian action in the new century. Oxford: Oxford University Press, 2002
 • Gil Loescher, Alexander Betts and James Milner UNHCR: The Politics and Practice of Refugee Protection into the Twenty-First Century. London: Routledge, 2008
 • Frances Nicholson & Patrick Twomey (ed/) Refugee rights and realities - evolving international concepts and regimes, Cambridge: Cambridge University Press, 1999
 • James C. Hathaway (ed.) Reconceiving international refugee law, The Hague: Nijhoff, 1997
 • Gil Loescher Beyond charity - international cooperation and the Global Refugee Crisis, New York: Oxford University Press, 1993
 • Aristide R. Zolberg, Astri Suhrke & Sergio Aguayo Escape from violence - conflict and the refugee crisis in the developing world, New York: Oxford University Press, 1989
 • Scott Rempell, "Five Grounds," A Refugee Novel. ISBN 1479201723.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី: