ជា សាវឿន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

លោកជា សាវឿន ជាអ្នកចំរៀងខ្មែរដ៏ល្បីនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៦០។