ជ័រទឹក

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Cedar of Lebanon cone showing flecks of resin as used in the mummification of Egyptian Pharaohs.
Insect trapped in resin
Resin of a pine
Extremely viscous resin extruding from the trunk of a mature Araucaria columnaris.


Lumps of dried frankincense resin
Protium Sp.”

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]


តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Non-timber forest products ទំព័រគំរូ:Paper