ឈូងសមុទ្រសៀម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គឺជាឈូងសមុទ្រមួយដែលពីដើមឡើយជាឈូងសមុទ្ររបស់ខ្មែរមានឈ្មោះថាឈូងសមុទ្រខ្មែរតែពេលដែលសៀមបានវាយប្រហារមកលើខ្មែរពីទិសខាងលិចនិងវាយបន្តដល់ខាងជើងនិងខាងត្បូងនៃជ្រោយម៉ាល្លយូទើបត្រូវបានដាក់ឈូងសមុទ្រនេះថាឈូសសមុទ្រសៀម ។