ឈួន ម៉ាឡៃ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អ្នកស្រី ឈួន ម៉ាឡៃ ជាអ្នកចំរៀងខ្មែរដ៏ល្បីនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៦០។