ដាក្កា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ដាកា (បេន្កាលីLua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found.; អង់គ្លេសDhaka អតីតសរសេរថា Dacca) ជារដ្ឋធានីនៃបង់ក្លាដែស្ស មានប្រជាជន 13.900.027 នាក់ (ឆ្នាំ 2003) ស្ថិតនៅលើទន្លេបុរីគង្គា (Buriganga River) ដែលត្រូវគេញែកពីទន្លេធលេសវរី (Dhaleshwari River) នៅក្នុងកណ្ដាលនៃតំបន់ដាំក្រចៅធំបំផុតក្នុងពិភពលោក។