ដាញ់ ហុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជា Data Scientist ជនជាតិខ្មែរ អ្នកបង្កើតកម្មវិធីពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរ http://nextspell.com ជា Type Designer នៅ https://fonts.google.com ជាស្ថាបនិកបច្ចេកវិទ្យា nextspell.com