ដឹ វ៉លត៍ ឌីសនីយ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្រុមហ៊ុន ដឹ វ៉លត៍ ឌីសនីយ៍ (អង់គ្លេសThe Walt Disney Company) គេស្គាល់ជាទូទៅថាជា ឌីសនីយ៍ (អង់គ្លេសDisney) គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះពហុជាតិសាសន៍និងក្រុមហ៊ុនកំសាន្តរបស់អាមេរិក ទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅវ៉លត៍ ឌីសនីយ៍ស្ទូឌីយោស្មុគស្មាញនៃបឺរបែងក៍ កាលីហ្វញ៉ា

ដឹ វ៉លត៍ ឌីសនីយ៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩២៣ ដោយបងប្អូន វ៉លត៍ និង រ៉យ អូរីវ័រ ឌីសនីយ៍ ដូច Disney Brothers Cartoon Studio ប្រតិបត្តិការផងដែរក្រោមឈ្មោះ ដឹ វ៉លត៍ ឌីសនីយ៍ ស្ទូឌីយោ (The Walt Disney Studio) និង Walt Disney Productions មុនពេលផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការទៅក្រុមហ៊ុនដឹ វ៉លត៍ ឌីសនីយ៍ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឧស្សាហកម្មចលនាអាមេរិក ធ្វើពិពិធកម្មទៅក្នុងផលិតកម្មភាពយន្តសកម្មភាពផ្ទាល់ ទូរទស្សន៍និងសួនកម្សាន្ត។