ដុនបូស្កូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
កំពុងធ្វើអត្ថបទនេះ

ការស្ថាបនាមូលនិធិដុនបូស្កូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា(DBCS) គឺជាអង្គការមិនរកកំរៃដែលជាស្ថាបន័​ ប្រពន័អបរំគ្រួសារសាលេសស៊ាននៃដុនបូស្កូ។ ភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកកាន់សាសនាសាលេស ស៊ានមាន(បូជាចារ បងប្រុសនិងបងស្រី)ដែលដាក់អោយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានចិត្តស្រលាញ់គ្នានៃគ្រួសារសា លេសស៊ានដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយកុមារ នៅក្នុងនិង យុវជនដែលត្រូវ ការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយ(DBCS)មានទីស្នាក់ការនៅទី ក្រុងភ្នំពេញ ហើយការិយាលយ័នោះគឺជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ។

ឈ្មោះ[កែប្រែ]

ឈ្មោះនៃ ដុនបូស្កូត្រូវបានយកតាមអក្នដឹកនាំនៃគ្រួសារសាលេសស៊ាន"ស៊ានចនបូស្កូ" ដែលជាសាវក័នៃយុវជន។ហើយគាត់បានជ្រើសយកតែក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីដែលក្រីក្រដែលធ្វើឡើងនៅ សតវត្សទី១៩ក្នុងប្រទេសអ៊ិតាលី។

មូលនិធិស្ថាបនាដុនបូស្កូ(DBCS)ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១៤ខែ ឧសភាឆ្នាំ ១៩៩១។ហើយក៏ដូចជាបន្តការអបរំការងារនៃការអប់រំរបស់ដុន បូស្កូជុំវិញពិភពលោកដែរ។ បច្ចុបន្បនេះ(DBCS)មានសាលាបចេ្ចទេសមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ និងអាហាររូបករណ៏សំរាប់កុមារក្រីក្រ(មូលនិធិកុមារដុនបូស្កូ) និងកម្មវិធីស្បៀងអាហារសំរាប់សិស្សានុសិស្ស។ មូលនិធិដុនបូស្កូ(DBCS)បានសង់អគាសិក្សាជាច្រើននៅតាមភូមិនៃប្រទេកម្ពុជាហើយមានកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយគំរោងដែលសំខាន់នោះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសង្រ្គោះដែលជួបការបោះបង់ចោល។