ដុន បូស្កូកែប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

#ដុន បូស្កូ ខេត្តកែប ជាសាលាបច្ចេកទេស ដែលបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាល យុវជន យុវនារី ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តតាកែវ និង បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។