ដូរ៉ាអេម៉ន

ពីវិគីភីឌា
ដូរ៉ាអេម៉ន (ជប៉ុន: ドラえもん) គឺជារូបថ្លុកម៉ាងង៉ះជប៉ុន សរសេរនិងគូររូបដោយ ហ្វ៊ូជិហ្កុ ហ្វ៊ូជិអុ (Fujiko F. Fujio) ស៊េរីក៏ត្រូវបានសម្របខ្លួនទៅជាជោគជ័យដែរអានីមេ និង Media franchise រឿងរ៉ាវវិលវល់ជុំវិញឆ្មាមនុស្សយន្តឈ្មោះ ដូរ៉ាអេម៉ន អ្នកណាធ្វើដំណើរពេលវេលាពីសតវត្សទី ២២ ដល់ជំនួយ ឈ្មោះក្មេងប្រុស ណូប៊ី ណូប៊ីតះ (野比のび太 Nobi Nobita)
ដូរ៉ាអេម៉ន
ប្រភេទកុមារ
ម៉ានហ្គា
រឿងដោយហ្វ៊ូជិហ្កុ ហ្វ៊ូជិអុ
បោះពុម្ពផ្សាយជប៉ុន ឆូង៉ះហ្គុហ្កាង់
ទស្សនាវដ្តីឆូង៉ះហ្គុអ៊ិជិណេនស៊េ-យ៉ូណេនស៊េ
ខូរ៉ូខូរ៉ូខំមីក
ថេលេបិឃុង
បោះពុម្ពគ.ស.​១៩៦៩គ.ស.១៩៩៦
បរិមាណ៤៥ ក្បាល