ដើរកាត់ហ្វូង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

[១] នៅ​ទី​ប្រជុំ​នីមួយៗ ដែល​មាន​មនុស្ស​អង្គុយ​ដំ​កង់ ឬ ឈរ​ផ្ដុំ​គ្នា​ជា​វង់ ដោយ​ពួក​ដោយ​ក្រុម នោះ​អ្នក​ដើរ​ទៅ​មក មិន​ត្រូវ​ដើរ​កាត់​ហ្វូងឲ្យ​សោះ ទោះ​បី​គេ​ឈរ​និយាយ​គ្នាតែ​ពីរ​នាក់ យើង​ក៏មិន​ត្រូវ​ដើរ​កាត់គេ​ទេ ត្រូវ​ដើរ​ចៀស​គេច​ពី​ខាង​ក្រោយ​ខ្នង​គេ​ យ៉ាងនេះ​ទើប​សមជាអ្នក​កាត់គារវៈកិច្ច​ចំពោះ​មិត្រ​មនុស្សដូចគ្នា ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ទម្លាប់ទំនៀមខ្មែរ រៀបរៀងដោយ ឧកញ៉ាមហាមន្ត្រី ញិក នូវ