ដ្រាយស្ត្រេត្ស

ពីវិគីភីឌា
ច្រកសមុទ្រធ្ងន់ធ្ងរ

ច្រកសមុទ្រធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវបានក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1977 ដោយលោក Mark Knopfler, ប្អូនប្រុសរបស់គាត់លោក David Knopfler លោក John Illsley, និងជ្រើសយក Withers