ឋានានុក្រមនៃតម្រូវការ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឋានានុក្រមនៃតម្រូវការរបស់ម៉ាស្លូវតំណាងជាពីរ៉ាមីតដែលមានតម្រូវការមូលដ្ឋាននៅខាងក្រោម។[១]

ឋានានុក្រមនៃតម្រូវការរបស់លោកម៉ាស្លូវជាទ្រឹស្ដីចិត្តវិទ្យាមួយដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយអាប្រាហាម ម៉ាស្លូវiនៅក្នុងកាសែតនៅឆ្នាំ១៩៤៣របស់គាត់ថាជា"ទ្រឹស្ដីនៃការជំរុញចិត្តមនុស្ស"នៅក្នុងការឱ្យតម្លៃចិត្តវិទ្យា។[២] បន្ទាប់មក ម៉ាស្លូវក៏បានពង្រីកគំនិតនេះ រាប់បញ្ចូលទាំងការសង្កេតមើលរបស់លោកទៅលើការចង់ចេះចង់ដឹងពីធម្មជាតិរបស់មនុស្ស។ទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ស្របទៅនឹងទ្រឹស្ដីនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្ស ដែលខ្លះទៅផ្ដោតសំខាន់លើការអធិប្បាយពីដំណាក់ការនៃការលូតលាស់របស់មនុស្ស។ ម៉ាស្លូវបានប្រើពាក្យថា"សរីរសាស្រ្ត" "សុវត្ថិភាព" "កម្មសិទ្ធិ" "ស្នេហា" "ការឱ្យតម្លៃ" "ការសម្រេចបំណងខ្លួន" និង"ភាពអស្ចារ្យក្នុងខ្លួន" ដើម្បីទៅរៀបរាប់អំពីរូបភាពដែលជំរុញឱ្យមនុស្សទូទៅឆ្ពោះទៅមុខ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Maslow's Hierarchy of Needs
  2. Maslow, A.H. (1943). "A theory of human motivation". Psychological Review. 50 (4): 370–96. doi:10.1037/h0054346. More than one of |author-link= and |authorlink= specified (help); More than one of |DOI= and |doi= specified (help)