ឌីណាមិច

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឌីណាមិចគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងចលនានិងបុព្វហេតុ។