Jump to content

ឌីណូស័រ

ពីវិគីភីឌា

ឌីណូស័រ[កែប្រែ]

ឌីណូស័រ

សត្វឌីណូស័រជាសត្វម៉្យាងដែលមានអំនាចជាងគេក្នុងចំនោមពពួកសត្វល្មួននៅលើដី។ពាក្យថាឌីណូស័រមកពីពាក្យរបស់ក្រិចដែលមានន័យថាៈសត្វល្មូនដែលគួរអោយខ្លាច។ ឈ្មោះរបស់ពួកគេត្រូវបានបោះប្រាក់កាក់ដោយជីវសាស្រ្ដអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ”រីឆាតអូវេន”ក្នុងឆ្នាំ១៨៤២។ ហ្វូស៊ីលដំបូងដែលត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងរបស់ឌីណូស័រ គឺមានអាយុប្រហែលជា២៣០លានឆ្នាំកន្លងមកហើយ។សត្វស្លាបជាច្រើនជាកូនចៅរបស់ Theropodឌីណូស័រ។ឌីណូស័របានផ្លាស់ប្ដូរក្រុមរបស់សត្វជាច្រើន។ប៉ាលេអូនតូលូចីស មានត្រូវបានពិសោធយ៉ាងច្បាស់ថា មានជាង៥០០ប្រភេទ។ខ្លះជាតិណាសី ស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារ ហើយនិងផ្សេងទៀត មំសាសី ដែលជាសត្វដែលស៊ីសាច់ជាអាហារ។ ឌីណូស័រ ដែលធំជាងគេបំផុតគឺជាឌីណូស័រដែលស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារ ដូចជាអាប៉ាតូស័ររុស និង ប៉ាឆីអូស័ររុស។ ពួកគេជាសត្វធំជាងគេ ហើយវាសំទៅនឹងការដើរនៅលើដីក្ដៅ។និងសត្វ ដែលស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារផ្សេងទៀត មានអាវុធពិសេស ដើម្បីការពារពួកគេពីការវាយប្រហាររបស់ពួកដែលស៊ីសាច់ជាអាហារ។ឧទាហរណ៏ៈដូចជាត្រីស័ររេថបមានស្នែងបីនៅលើ ក្បាលរបស់សំរាប់ធ្វើជារបាំងការពារ ។អែនឃីលូស័ររុស គឺត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយគ្រោងឆ្អឹង និង ស្ដេហ្គូស័ររុស មានថាហ្កូម៉ៃស័រនៅនឹងកន្ទុយដែលជាអាវុធការពារខ្លួនរបស់​ពួក​វា​ពី​ឌីណូស័រ​ដែល​សាច់ជាអាហារ ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្ពោះទៅផ្ដេក និងមានភាពស្មើរគ្នា គឺអាស្រ័យលើកន្ទុយរបស់វា​។ ពពួកខ្លះធំដូចជា ទីរ៉ាណូសស័ររុស និងស្ពីណូស័ររុស ប៉ុន្ដែមានខ្លះដែលតូច ដូចជា ខមសុងណាសុស។ ឌីណូស័រតូចៗខ្លះដែលស៊ីសាច់ជាអាហារ ជូនកាលពួកគេអាចធ្វើសមយុទ្ធទៅជាសត្វបក្សី។ហ្វូស៊ីលបក្សី អាឆាពធ័ររីស មានគ្រោងឆ្អឹងដែលបានត្រួតពិនិត្យ ទៅដូចទៅនិងហ្វូស៊ីលរបស់ឌីណូស័រ។មានពពួកល្មួនដែលធំអាចហើរបាន ដែលបានរស់នៅដូចឌីណូស័រដទៃទៀតដែរ គឺ ស្ពឺរ៉ូស័រ។ ពួកគេដូចជាឌីណូស័រមួយចំនួន មកពីរការបំបែក ក្រុមនៃពួកល្មូនដែលគេហៅថា អាចូសើស។ មានក្រុមប្រភេទល្មូនធំៗជាច្រើនដែលអាចហែល ដូចជាអ៊ីឆីអូសើស, ព្លេស៊ីអូសើស និងម៉ូសាសើស។

ប្រវត្ដិនៃឌីណូស័រ[កែប្រែ]

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដមា​នគំនិតស្រាវជ្រាវពីឌីណូស័រ ដែលបានកាត់ពូជជាមួយនឹង​ក្រុមដទៃទៀតដែលមិនបានទាក់ទងឌីណូស័រ ធ្វើការវិវត្ដដោយសារតែការរុញច្រានស្រដៀងគ្នា។​ប៉ុន្ដែឥឡូវវឌី​ណូស័រដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារមានទំរង់នៃសញ្ញាណរបស់ក្រុមរបស់វា។​ ឌីណូស័របានញែកអោយដាច់ពីគ្នាពីអ្នកដែលកាន់ឯកសារសំខាន់ពីឌីណូស័របានញែកសណ្ដានដូនតារបស់វា ប្រមាណជា២៣០លានឆ្នាំមកហើយ។