ឌីសកូវីរី ឆានែល

ពីវិគីភីឌា

ឌីសកូវីរី ឆានែល (អង់គ្លេស: Discovery Channel) គឺជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរបស់អាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយ Warner Bros. Discovery ។ វាត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1985 ។