ណាតាលី ផត្តមិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ណាតាលី ផត្តមិន
កើតMarch 2 [រ.ប. February 18] 1859
Pereyaslav, Russian Empire
ស្លាប់ឧសភា 13, 1916(1916-05-13) (អាយុ 57 ឆ្នាំ)
New York City, United States
រហស្សនាមណាតាលី ផត្តមិន (Yiddishשלום־עליכם‎)
អាជីពWriter
បែប (genre)Novels, short stories, plays
ចលនាអក្សរសិល្ប៍Yiddish revival