ណាតាលី ផត្តមិន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ណាតាលី ផត្តមិន
កើត March 2 [រ.ប. February 18] 1859
Pereyaslav, Russian Empire
ស្លាប់ ឧសភា 13, 1916(1916-05-13) (បានអាយុ 57)
New York City, United States
រហស្សនាម ណាតាលី ផត្តមិន (Yiddishשלום־עליכם)
អាជីព Writer
បែប (genre) Novels, short stories, plays
ចលនាអក្សរសិល្ប៍ Yiddish revival