ណាយ៉ាន់ ចាន់ដា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

លោក ណាយ៉ាន់ ចាន់ដា (កើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៦ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា) ជាអ្នករាយការណ៍ជើងចាស់ និងជាអ្នកកាត់តនៅក្នុង (Far Eastern Economic Review) ហើយក៏ជាកវីនិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនក្នុងឆាកនយោបាយអាស៊ាន, រឿងនយោបាយបរទេស និងសន្ថិសុខ។ គាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ស្នាដៃសៀវភៅរបស់គាត់, Brother Enemy:The War after the War. ថ្មីៗនេះ គាត់ធ្វើជាប្រធាននៃការបោះពុម្ភផ្សាយ​ក្នុងមជ្ឍមណ្ឌល​យ៉ាល់(Yale)ដើម្បីបូកសរុបការ​សិក្សា និងជាអ្នកកែប្រែតាមប្រព័ន្ធ Online YaleGlobal ធ្វើការស្វែងរកការបូកសរុបជាសកល។​

លោក ចាន់ដា បានបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបរិញ្ញាប័ត្រប្រវត្តិសាស្រ្តនៅ The prestigious Presidency College, Kolkata. លោកបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ក្រោយទទួលសញ្ញាប័ត្រផ្នែកប្រវតិ្តសាស្រ្តពីមហាវិទ្យាល័យ Jadavpur។​ ចន្លោះថ្នាំ១៩៧១-៧៤ លោកបានបន្តការសិក្សាសាលា International Relation ក្នុង Sorbonne។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤ លោកបានធ្វើការជានិក្ខេបទនៅ Sarbonne អំពីការលើកទឹកចិត្តនយោបាយ​បរទេសក្នុងប្រទេស​កម្ពុជាក្រោយការដឹកនាំរបស់សម្តេចវិរៈក្រត្សនរោត្តម សីហនុ

Chanda graduated with a degree in History at the prestigious Presidency College, Kolkata. He stood first in his class during his post-graduate degree in history from Jadavpur University. Between 1971 and 1974 he continued his studies in International Relations at the Sorbonne. In 1974 he was working on his thesis in the Sorbonne on the domestic roots of Cambodian foreign policy under Norodom Sihanouk when he was offered the job of Indochina correspondent for the Far Eastern Economic Review based out of Saigon. Curious to find out more about the Vietnam War, he decided to become a journalist to see history being made. In April 1975, Chanda decided to stay behind after the fall of Saigon.

កំពុងកែប្រែ....