ណុត

ពីវិគីភីឌា

ណុត (ភាសាអង់គ្លេស៖ Knot) ជាខ្នាតល្បឿនប្រើនៅក្នុងវិស័យនាវាចរនិង​អាកាសចរ។ អក្សរកាត់របស់វាដែលប្រើប្រាស់ដោយអាមេរិក កាណាដា វិទ្យាស្ថានវិស្វកម្មអគ្គីសនីនិងអេឡិចត្រូនិក និង ការិយាល័យអន្តរជាតិសំរាប់ទំងន់និងរង្វាស់រង្វាល់ គឺ kn។ អក្សរកាត់ kt ក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដែរ។ វាជាខ្នាតមិនSI តែត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់ជាមួយខ្នាតSI ។ បើគេនិយាយថានាវាមួយធ្វើដំនើរ១ណុតតាមខ្សែបណ្ដោយ មានន័យថា នាវានោះធ្វើដំនើរក្នុងចំងាយ°នៃរយៈទទឹងក្នុង១ម៉ោង។ [១] ១ណុត = ១,៨៥២គ.ម/ម៉ោង។

ខ្នាតល្បឿន
ម៉ែត្រក្នុង១វិនាទី
(ខ្នាតអន្តរជាតិ)
គីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង ណុត ម៉ៃល៍ក្នុង១ម៉ោង ហ្វុតក្នុង១វិនាទី
1 m/s = 1 m/s = 3.6 km/h ~= 1.9438 kt ~= 2.2369 mph ~= 3.2808 fps
1 km/h ~= 0.27778 m/s = 1 km/h ~= 0.53996 kt ~= 0.62137 mph ~= 0.91134 fps
1 kt ~= 0.51444 m/s = 1.852 km/h = 1 kt ~= 1.1508 mph ~= 1.6878 fps
1 mph = 0.44704 m/s = 1.609344 km/h ~= 0.8690 kt = 1 mi/h ~= 1.4667 fps
1 fps = 0.3048 m/s = 1.09728 km/h ~= 0.59248 kt ~= 0.68181 mph = 1 fps

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first រ.រ.). Osprey. p. 173. ល.ស.ប.អ. 9780850451634.