តណ្ហា​​

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(បា.),(សំ.) (តន់-ហា) (ត្ឫស្ណា) ចំណង់, សេចក្ដី​ប្រាថ្នា, សម្រេក, សេចក្ដី​អន្ទះអន្ទែង...។ ឈ្មោះ​ធីតា​នៃ​មារ ... ។ (Tanahā, craving)