តារាងដេរីវេធម្មតា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងនៃអនុគមន៍ដេរីវេដែលត្រូវគេប្រើជារឿយៗ។

ដែននៃ អនុគមន៍ ដែននៃដេរីវេ ដេរីវេ លក្ខខណ្ឌ