តួនាទីមេភូមិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូមមេត្តា ចងក្រងតួនាទីភារកិច្ចរបស់មេភូមិ​ និង​អនុប្រធានភូមិ ដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនយល់ច្បាស់អំពីដែនកំណត់ នៃកាតព្វកិច្ច និង​ការទទួលខុសត្រូវរបស់ មេភូមិ របស់ពួកគាត់ ថាតើបញ្ហាកំរិតណាដែលមេភូមិអាចដោះស្រាយជូនពួកគាត់បាន។ សូមអរគុណ