តេគីឡា

ពីវិគីភីឌា

តេគីឡាគឺស្រាម៉ិចស៊ិកមួយដែលត្រូវបានធ្វើដោយភូតគាមទន្ដគោម ជាពិសេសនៅទំបន់ជិតទីក្រុងតេគីឡា ចម្ងាយ ៦៥ គីឡូម៉ែត្រខាងទិសពាយព្យពី ហ្គ័ដាឡាហារ៉ា (រដ្ឋធានីនៃរដ្ឋហាលីស្កូ)។