តំបន់ទេសចរណ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គឺជាតំបន់ដែល​ មានភ្ញៀវទេសចរណ៍ ទៅដើរកំសាន្ត​ ឬជាកន្លែងមានរម្មណីយដ្ឋាន ផ្សេងៗសំរាប់ទស្សនាកំសាន្ត ។