ត្រីគល់រាំង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ត្រីគល់រាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Catlocarpio siamensis, អង់គ្លេសgiant barb, សៀមกระโห้ ឬ กะมัน)