ថ្ងៃណាក៏នឹកអូន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ថ្ងៃណាក៏នឹកអូន

បទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀង ដោយអ្នកស្រី កែវ ចន្ទ័បូរណ៍ សម្រួលបទភ្លេង ដោយ​លោក នភ ហង្សផលា

1/ រាល់ថ្ងៃបងនឹកតែអូន នឹមនួននាងដឹងឬទេ? រៀមនឹកតែម្ចាស់ចិត្តស្នេហ៍ ពុំល្ហែល្ហើយស្រាកស្រាន្ត។ 2/ ដឹងទេ ឧិពៅបងអើយ ត្រាណត្រើយមុំមាសកល្យាណ រលឹកតែកែវភុំផាន គ្មានស្រាន្តវេលាណា។

បន្ទរ. ឧិព្រលឹង! អូនដឹងទេ? ដឹងទេថាបងនឹក ព្រលប់! យប់ព្រឹក! បងរលឹក បងនឹក នឹកជីវ៉ា នឹកណាស់! នឹកណាស់! នឹកស្នេហា! នឹកធិតា ម្ចាស់ចិន្តាគ្មានល្ហើយល្ហែ។

1/ រាល់ថ្ងៃបងនឹកតែអូន នឹមនួននាងដឹងឬទេ? រៀមនឹកតែម្ចាស់ចិត្តស្នេហ៍ ពុំល្ហែល្ហើយស្រាកស្រាន្ត។ 2/ ដឹងទេ ឧិពៅបងអើយ ត្រាណត្រើយមុំមាសកល្យាណ រលឹកតែកែវភុំផាន គ្មានស្រាន្តវេលាណា។