ថ្នាំចំរើនព្រះជន្មពីបុរាណ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
 • ឆ្នាំជូត ដើមកណ្ដោបាត
 • ឆ្នាំឆ្លូវ ដើមជើងគោ
 • ឆ្នាំខាល ដើមទឹកដោះខ្លា
 • ឆ្នាំថោះ ដើមមរិចទន្សាយ
 • ឆ្នាំរោង ដើមវ័ល្លពោះអំបែង
 • ឆ្នាំម្សាញ់ ដើមវ័ល្លពស់
 • ឆ្នាំមមី ស្មៅសក់សេះ
 • ឆ្នាំមមែ វ័ល្លស្រឡៅអំពែ
 • ឆ្នាំវក ដើមអង្គុញស្វា
 • ឆ្នាំរកា ដើមសេមាន់
 • ឆ្នាំច ដើមឆ្កែស្រែង
 • ឆ្នាំកុល ដើមស្មៅក្រវាញជ្រូក