ទន្លេហ្គារ៉ូន

ពីវិគីភីឌា
ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទន្លេហ្គារ៉ូន

ទន្លេហ្គារ៉ូន ជាទន្លេមួយនៅផ្នែកនិរតីប្រទេសបារាំងនិងខាងផ្នែកខាងជើងប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ ទន្លេនេះមានប្រវែង ៥៧៥គម។ ពាក្យហ្គារ៉ូន​ជាពាក្យជនជាតិដើមនៅទីនោះ ដែលមានន័យជាខ្មែរថាថ្ម