Jump to content

ទុក្ខវេទនា

ពីវិគីភីឌា

ភិក្ខុឃឹម សាលីមវេទនាមានគឺ៖
  • សុខវេទនា
  • ទុក្ខវេទនា
  • ឧបេក្ខាវេទនា


វេទនាមានគឺ៖
  • សោមនស្សវេទនា
  • ទោមនស្សវេទនា
  • សុខវេទនា
  • ទុក្ខវេទនា
  • អទុក្ខមសុខវេទនា