ទេពកោសល្យពត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនង Génie Informatique et Communication (GIC)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កម្មវិធីសិក្សារនៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ងទេពកោល្យ ព័ត័មានវិទ្យា និង ទំនាក់ទំនង រួមមានវិធីសាស្រ្តក្នុងការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូរទ័រ ប្រព័ន្ឋប្រតិបត្តិការ ម៉ាស៊ីកំព្យូរទ័រ ប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ បណ្តាញកុំព្យូរទ័រ តក្កវិទ្យា កម្មវីធីអ៊ីធើណេត និងកម្មវិធីពហុពត៏មាន និង បញ្ញាសប្បនិម្មិត ។


ដេប៉ាតឺម៉ង់មានបម្រើសេវាកម្ម ព័ត៌មានវិទ្យាដូចជា ការប្រឹក្សានិងការផ្តល់ជំនួយ បច្ចេកទេស ការវិភាគបញ្ហានិងដំណោះស្រាយ លើផ្នែកប្រព័ន្ឋព័ត៌មាន ការជួសជុល និង ថែរក្សារដំណើរការនៃប្រព័ន្ឋព័ត៌មាន។