ទំព័រគំរូ:ការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ

ពីវិគីភីឌា

រកឃើញខ្លឹមសារដែលអាចរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិ

សូមអរគុណចំពោះការជួយសរសេរអត្ថបទនៅលើវិគីភីឌា ប៉ុន្តែវិគីភីឌាមិនអាចទទួលបានអត្ថបទនេះទេ
អត្ថបទត្រូវបានរាយនៅ វិគីភីឌា:បញ្ហារក្សាសិទ្ធិ ហើយ ដោយសារតែវាត្រូវបានគេរកឃើញថាអត្ថបទទាំងអស់ ឬភាគច្រើនដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ទំព័រនេះរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិ មកពីប្រភពខាងក្រោម :
ត្រូវបានជូនដំណឹងនៅ:

សូម​កុំ​កែសម្រួល​ទំព័រ​នេះ​ រហូតដល់អ្នកអភិបាលចាត់វិធានការបន្តទៀត

ត្រូវប្រាកដថាដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចប់ការសរសេរនៅលើទំព័រពិភាក្សារបស់អត្ថបទ
ចំណាំថាការរក្សាទុកទាំងអស់ ឬកែប្រែខ្លឹមសារពីប្រភពដើមបន្តិចមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការចាត់ទុកថាមិនមែនជាការលួចចម្លង អ្នកគួរតែបកប្រែវាឡើងវិញទាំងស្រុងជាភាសារបស់អ្នក ខ្លឹមសារដែលជាច្បាប់ចម្លងនៃឃ្លា ឬប្រយោគនៃប្រភេទណាមួយដែលមិនបានកែសម្រួលត្រូវតែបញ្ចូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចចម្លងអត្ថបទដែលអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ អ្នកអភិបាលនឹងផ្លាស់ទីអត្ថបទនៅលើទំព័របណ្តោះអាសន្នត្រឡប់ទៅទំព័រនេះវិញ នៅពេលដែលបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយ
ត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងទំព័រពិភាក្សានៃអត្ថបទ បន្ទាប់មកប្រកាសការជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកអំពីការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ឬផ្ញើអ៊ីមែលដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រប្រភពទៅ permissions-en@wikimedia.org ឬផ្ញើលិខិតទៅមូលនិធិវិគីមេឌា ត្រូវតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកពិតជាបានអនុញ្ញាតឱ្យចែកចាយខ្លឹមសារក្រោម CC-BY-SA និង GFDL
ចំណាំ: អត្ថបទនៅលើវិគីភីឌាត្រូវតែសរសេរដោយទស្សនៈអព្យាក្រឹត និងត្រូវតែអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានបានពីប្រភពដែលបានបោះពុម្ព ដែលមិនមានការចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទ បន្ថែមពីលើបញ្ហារក្សាសិទ្ធិ សាររបស់អ្នកប្រហែលជាមិនសមរម្យសម្រាប់វិគីភីឌាទេ
  • ប្រសិនបើខ្លឹមសារស្ថិតនៅក្នុងដែនសាធារណៈ ឬត្រូវបានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដោយគោលការណ៍នោះ
ផ្នែកនេះត្រូវបានពិពណ៌នា ដោយ​យោង​ទៅ​លើ​ភស្តុតាង​នៃ​មាតិកា​ដែន​សាធារណៈ​ឬ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដែល​បាន​ប្រើ​ត្រឹមត្រូវ​

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានបញ្ហារក្សាសិទ្ធិ ទំព័រនេះនឹងត្រូវបានលុបបន្ទាប់ពី ៧ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹង

  • ការបញ្ជូនស្នាដៃរក្សាសិទ្ធិដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា បន្ថែមពីលើការមិនគោរពតាមគោលការណ៍វិគីភីឌា វាក៏ប្រឆាំងនឹងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិផងដែរ
  • ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬកង្វល់ណាមួយ អ្នកអាចសាកសួរបាននៅ វិគីភីឌា:ស្នើសុំការប្រើប្រាស់
  • បុគ្គលដែលបន្តរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ការកែសម្រួលអត្ថបទនៅលើវិគីភីឌាអាចត្រូវបានហាមឃាត់
  • សម្រាប់សារដែលបានផ្ញើពីមុន អ្នកអាចអានសារបណ្តោះអាសន្ននៅប្រវត្តិអត្ថបទ