ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាគីស្ថាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាគីស្ថាន
Statue of an Indus priest or king found in Mohenjodaro, 1927
របារកាល
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ