ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ការតាំងទីលំនៅដ្ឋាន/dunam

ពីវិគីភីឌា

វាបង្កើតតំបន់មួយនៅក្នុង dunams បូកនឹងការបម្លែង ឧ. "២០ dunams (២ ha or ៥ acres)".