ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{Infobox television channel}} can be used to provide at-a-glance comparative information on a television channel.

Usage[កែប្រែ]

{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
Type{{{type}}}
ប្រទេស{{{country}}}
តំបន់ផ្សាយ{{{area}}}
បណ្ដាញ{{{network}}}
ស្ថានីយ៍{{{tv_stations}}}
ឧបករណ៍បញ្ជូន{{{tv_transmitters}}}
សាខា{{{affiliates}}}
ទីស្នាក់ការកណ្ដាល{{{headquarters}}}
កម្មវិធី
ភាសា{{{language}}}
ទម្រង់រូបភាព{{{picture_format}}}
សេវាផ្លាស់ប្តូរពេលវេលា{{{timeshift_service}}}
ភាពជាម្ចាស់
កាន់កាប់ដោយ{{{owner}}}
មេ{{{parent}}}
បុគ្គលសំខាន់{{{key_people}}}
ប៉ុស្តិ៍បងប្អូន{{{sister_channels}}}
ប្រវត្តិ
ចាប់ដំណើរការ{{{launch_date}}}
ជំនួស{{{replaced}}}
បិទ{{{closed_date}}}
ជំនួសដោយ{{{replaced_by}}}
ឈ្មោះអតីត{{{former_names}}}
តំណភ្ជាប់
Webcast{{{webcast}}}
គេហទំព័រ{{{website}}}
ភាពអាចរកបាន {{{availability_note}}}
ដីគោក
{{{terr_serv_1}}}{{{terr_chan_1}}}
{{{terr_serv_2}}}{{{terr_chan_2}}}
{{{terr_serv_3}}}{{{terr_chan_3}}}
{{{terr_serv_4}}}{{{terr_chan_4}}}
ខ្សែកាប
{{{cable_serv_1}}}{{{cable_chan_1}}}
{{{cable_serv_2}}}{{{cable_chan_2}}}
{{{cable_serv_3}}}{{{cable_chan_3}}}
{{{cable_serv_4}}}{{{cable_chan_4}}}
ផ្កាយរណប
{{{sat_serv_1}}}{{{sat_chan_1}}}
{{{sat_serv_2}}}{{{sat_chan_2}}}
{{{sat_serv_3}}}{{{sat_chan_3}}}
{{{sat_serv_4}}}{{{sat_chan_4}}}
IPTV
{{{iptv_serv_1}}}{{{iptv_chan_1}}}
{{{iptv_serv_2}}}{{{iptv_chan_2}}}
{{{iptv_serv_3}}}{{{iptv_chan_3}}}
{{{iptv_serv_4}}}{{{iptv_chan_4}}}
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
{{{online_serv_1}}}{{{online_chan_1}}}
{{{online_serv_2}}}{{{online_chan_2}}}
{{{online_serv_3}}}{{{online_chan_3}}}
{{{online_serv_4}}}{{{online_chan_4}}}
វិទ្យុផ្កាយរណប
{{{satradio_serv_1}}}{{{satradio_chan_1}}}
{{{satradio_serv_2}}}{{{satradio_chan_2}}}
{{{embed_header}}}
{{{embedded}}}
{{Infobox television channel
| name = 
| logo = 
| logo_size = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| image = 
| image_size = 
| image_alt = 
| alt = 
| caption = 
| type = 
| country = 
| area = 
| network = 
| tv_stations = 
| tv_transmitters = 
| affiliates = 
| headquarters = 
| language = 
| languages = 
| picture_format = 
| timeshift_service = 
| owner = 
| parent = 
| key_people = 
| sister_channels = 
| founded = 
| founder = 
| launch_date = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| replaced = 
| closed_date = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| replaced_by = 
| former_names = 
| terr_serv_1 = <!--supports up to _10-->
| terr_chan_1 = 
| sat_serv_1 = <!--supports up to _10-->
| sat_chan_1 = 
| cable_serv_1 = <!--supports up to _10-->
| cable_chan_1 = 
| satradio_serv_1 = <!--supports up to _2-->
| satradio_chan_1 = 
| iptv_serv_1 = <!--supports up to _8-->
| iptv_chan_1 = 
| online_serv_1 = <!--supports up to _5-->
| online_chan_1 = 
| availability_note = 
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| webcast = 
| child = 
| embed_header = 
| embedded = 
}}

Example[កែប្រែ]

Sky One
ប្រទេសUnited Kingdom
Ireland
កម្មវិធី
ទម្រង់រូបភាពHDTV 1080i
សេវាផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាSky One +1
ភាពជាម្ចាស់
កាន់កាប់ដោយSky
ប្រវត្តិ
ចាប់ដំណើរការ26 April 1982; 14887 ថ្ងៃកន្លងទៅ (26 April 1982)
ឈ្មោះអតីត
  • Satellite Television (1982–1984)
  • Sky Channel (1984–1989)
  • Sky 1 (1996–1997, 2008–2017)
តំណភ្ជាប់
គេហទំព័រsky.com/watch/channel/sky-one
ភាពអាចរកបាន
ខ្សែកាប
Virgin Media (UK)Channel 109 (HD)
Channel 110
On Demand
Virgin Media (Ireland)Channel 114 (SD)
Channel 143 (HD)
WightFibreChannel 9
ផ្កាយរណប
SkyChannel 106 (HD)
Channel 206 (+1)
Channel 806 (SD)
On Demand
IPTV
TalkTalk TVChannel 301
BT TV (via Now TV)Channel 340
Channel 355 (HD)
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Sky GoWatch live
Now TVWatch live
Virgin TV Anywhere (UK)Watch live (UK only)
Virgin TV Anywhere (Ireland)Watch live (Ireland only)
{{Infobox television channel
| name = Sky One
| launch_date = {{start date and age|26 April 1982}}
| owner = [[Sky Limited|Sky]]
| picture_format = [[HDTV]] [[1080i]]
| country = United Kingdom <br />Ireland
| former_names = {{Plainlist|
* Satellite Television (1982–1984)
* Sky Channel (1984–1989)
* Sky 1 (1996–1997, 2008–2017)
}}
| timeshift_service = Sky One +1
| website = {{url|https://www.sky.com/watch/channel/sky-one}}
| sat_serv_1 = [[Sky UK|Sky]]
| sat_chan_1 = Channel 106 (HD)<br>Channel 206 (+1)<br>Channel 806 (SD)<br>[[On Demand (Sky)|On Demand]]
| cable_serv_1 = [[Virgin Media]] (UK)
| cable_chan_1 = Channel 109 (HD)<br>Channel 110<br>[[On Demand (Sky)|On Demand]]
| cable_serv_2 = [[Virgin Media Ireland|Virgin Media]] (Ireland)
| cable_chan_2 = Channel 114 (SD)<br>Channel 143 (HD)
| cable_serv_3 = [[WightFibre]]
| cable_chan_3 = Channel 9
| iptv_serv_1 = [[TalkTalk TV]]
| iptv_chan_1 = Channel 301
| iptv_serv_2 = [[BT TV]] (via [[Now TV (Sky)|Now TV]])
| iptv_chan_2 = Channel 340<br>Channel 355 (HD)
| online_serv_1 = [[Sky Go]]
| online_chan_1 = [http://go.sky.com/ Watch live]
| online_serv_2 = [[Now TV (Sky)|Now TV]]
| online_chan_2 = [http://www.nowtv.com/ Watch live]
| online_serv_3 = Virgin TV Anywhere (UK)
| online_chan_3 = [http://anywhere.virginmedia.com/channels/live/sky1/ Watch live] (UK only)
| online_serv_4 = Virgin TV Anywhere (Ireland)
| online_chan_4 = [https://www.virginmediatv.ie/en/tv/channel-asset.html/753737255281/location/6651943228.html/ Watch live] (Ireland only)
}}

TemplateData[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

Tracking category[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Film- and television-related infobox templates

ទំព័រគំរូ:Subpage other